RIGHT BRAINS of RABBITS

壞壞愛

KV BOOK
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

書名文字延續插畫風格,暗地偷渡曖昧元素於字架形影中,留給大家自行想像的空間。全書四個篇章道盡好壞男女的種種姿態,兩百多張插圖捕捉單身、交往和婚姻的情愛爭鋒。男人不壞,女人不愛;女人使壞,男人才乖!壞壞愛,愛得壞壞,幸福自然來……