RIGHT BRAINS of RABBITS

OriginalCare面膜系列

VI PAC
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

OriginalCare珍惜大自然所賜予的恩典,堅持採用純高品質天然植物萃取原料。於是我們將原料加以圖騰化,穿插在包裝上;功效也各自搭配圖標,再用以不同色彩區分系列,展現出該品牌賦予讓肌膚無負擔且不傷害地球環境的精神。